Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOBR:2015:1024
Rechtbank Oost-Brabant, C/01/285297 / EX RK 14-205

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil letsel. Verzoekster lijdt aan mastopathie, wat onder meer maakt dat zij erg pijnlijke borsten heeft. Verzoekster besluit tot het ondergaan van een preventieve borstverwijdering. Zij is daarna niet van de pijn verlost en stelt het ziekenhuis aansprakelijk. Verzoekster heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat het ziekenhuis verwijtbaar jegens haar heeft gehandeld. Verzoekster is in haar verzoekschrift onduidelijk over het precieze verwijt dat zij het ziekenhuis maakt. De vier in het verzoekschrift gegeven grondslagen, ontberen een deugdelijke feitelijke invulling. Ter zitting stelt verzoekster dat de kern van haar verwijt ziet op de informatievoorziening voorafgaand aan de operatie. Volgens verzoekster is haar niet medegedeeld dat de operatie haar pijnklachten mogelijk niet zou wegnemen. Het ziekenhuis heeft dat gemotiveerd en gedocumenteerd betwist en verzoekster mocht in reactie daarop niet volstaan met het enkel herhalen van haar (blote) stelling. De aansprakelijkheid van het ziekenhuis kan daarom niet worden aangenomen.

Ondanks het feit dat verzoekster met een toevoeging procedeert, heeft zij recht en belang bij de begroting van de kosten van het deelgeschil. Bij de begroting van de kosten blijvende kosten van de voormalige belangenbehartiger van verzoekster buiten beschouwing, nu is gesteld noch gebleken dat ze met dit deelgeschil verband houden. Ook ziet de rechtbank geen aanleiding om een specialistentarief te hanteren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug