Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2015:1179
Rechtbank Limburg, 3530655 OV VERZ 14-187

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Is gemeente op grond van artikel 6:174 BW, dan wel artikel 6:162 BW aansprakelijk voor val van voetgangster in een straat waarvan het wegdek bestaat uit kinderkopjes? Status zogenaamde crow-richtlijnen.

Het instituut (Crow) dat de gelijknamige richtlijnen heeft opge¬steld, heeft slechts een ondersteunende en adviserende functie en geen wettelijk nor¬meren¬de. Dat wil echter niet zeggen dat aan die normen geen enkel belang toekomt. Zij kunnen wel een rol spelen als deelaspect, naast of ter invulling van de andere zogenaamde kelder¬luik¬criteria (vergelijk Hoge Raad 5 november 1965, NJ 1966, 136). Een beslissende rol kan aan de crow-normen niet worden toegekend.

Niet beslissend is de algemene totaalindruk van het wegdek verkregen op basis van metingen volgens de crow-richtlij¬nen. Vastgesteld moet worden of voetgangster achter een steen is blijven haken, dan wel zich in een voeg tussen kinderkopjes heeft verstapt en, zo ja, op welke preciese plek. Immers, ook op een volledig vlak wegdek kan men zich verstappen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug