Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2015:453
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.145.583_01

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Zorgplicht werkgeefster ex artikel 7:658 BW ; nachtelijke overval op apotheek; maatstaf: heeft werkgeefster al die maatregelen genomen en al die aanwijzingen gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug