Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2015:903
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.087.939-01

Inhoudsindicatie:

Vervolg op arrest van 12 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8523. Hof heeft in genoemd een deskundigenbericht gelast naar het (door appellant betwiste) causale verband tussen het seksueel misbruik door appellant van geïntimeerde en de psychische klachten van geïntimeerde.

Het heeft appellant belast met de betaling van het voorschot op de kosten van de deskundige. Appellant heeft het voorschot niet voldaan. De deskundige heeft geen rapport uitgebracht.

Het hof geeft in die zin toepassing aan artikel 196 lid 2 Rv dat het uitgaat van de juistheid van de stellingen van ge ïntimeerde over het causaal verband. Het oordeel van de rechtbank oever dit onderwerp blijft dan ook in stand. Het door de rechtbank toegekende smartengeldbedrag, € 25.000, overeenkomstig de vordering, is naar het oordeel van het hof zeker niet te hoog.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug