Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2015:1150
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.136.421-01

Inhoudsindicatie:

Zorgplicht assurantietussenpersoon. De reikwijdte van de zorgplicht van de assurantietussenpersoon is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij uitgangspunt is dat de tussenpersoon in het algemeen mag afgaan op de door zijn opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

De cliënt kwam uit eigen beweging met de informatie over zijn strafrechtelijke verleden omdat hij, zoals hij aangaf, wilde voorkomen dat hem nogmaals een verzekering zou worden opgezegd wegens het verstrekken van onvoldoende gegevens. Daaruit blijkt genoegzaam dat hij zich bewust was van het belang van het verstrekken van juiste en volledige informatie. De assurantietussenpersoon mocht er in de gegeven omstandigheden dan ook op vertrouwen dat de cliënt hem volledig informeerde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug